Disclaimer – Beautymeds.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Beautymeds.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautymeds.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken, zeker niet voor commerciële doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij Beautymeds.nl dan wel haar licentiegever(s).

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Beautymeds.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Beautymeds.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet (meer) kunnen gebruiken van de site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van andere sites die u bezoekt via links op onze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beautymeds.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wij adviseren u altijd de Disclaimer en het privacy statement van deze site door te lezen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Beautymeds.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij zouden het op prijs stellen als u onjuistheden of niet meer actueel zijnde zaken op onze website aan ons zou willen melden via [email protected]

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beautymeds.nl op deze pagina.

Beautymeds.nl, 2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »